"Mit i Melancholia"
to wystawa "na koniec świata".


Towarzyszący jej nastrój wypływa z poruszanych tematów przemijania, upadku wiary, kryzysów tożsamości. Odczucia metafizyczne artystów mieszają się tutaj z historią, nadając wybranym przez artystów aspektom dodatkowego z naczenia.

Poddawane reinterpretacji wątki zaczerpnięte z XX wiecznej historii, z mitologii, ze sztuki ukazują dystans dzielący nas od minionych czasów modernizmu, ukazując tym samym puste miejsce do wypełnienia nowymi ideami, formami, mitami.

Trzydziestu artystów zaproszonych do wystawy formułuje osobiste wypowiedzi na temat obserwowanego świata, z podkreśleniem prawa do wyrażania bólu, bezsilności i zwątpienia w schematycznie głoszone prawdy i wartości. Intymny dialog toczony przez artystów p omiędzy poszczególnymi pracami skłoni być może widzów do osobistej refleksji na temat alienacji jednostki, poszukiwania akceptacji i miłości.

Kurator wystawy, Jolanta Ciesielska, zwraca uwagę na fakt, że każdy nas może stać się bohaterem nie powstałych jeszcze mitów, opowieści i opracowań i choćby dlatego warto się trochę postarać, by nasze życie stało się czymś wyjątkowym.


ARTYŚCI biorący udział w wystawie:
Wojciech Bąkowski, Cezary Bodzianowski, Bogna Burska, Witosław Czerwonka, Krzysztof Gruse, Ryszard Grzyb, Jakub Grzywak i Mariusz Kubielas (Grupa Klisza Werk), Jerzy Kosałka, Kamil Kuskowski, Roman Lipski, Grupa Łódź Kaliska, Artur Malewski, Sławomir Marzec, Tomasz Mażewski, Andrzej Miastkowski, Agata Michowska, Marcin Mierzicki, Bartłomiej Otocki, Laura Pawela, Marek Rogulski, Jadwiga Sawicka, Grupa Sędzia Główny, Kama Sokolnicka, Piotr Szmitke, Grzegorz Sztwiertnia, Marcelo Zammenhoff i Maria Apoleika, Alicja Żebrowska.

KURATOR: JOLANTA CIESIELSKA
koordynator wystawy: Agnieszka Chodysz

WYSTAWA:
Muzeum Współczesne Wrocław
17.02.2012 - 09.04.2012
Galeria Bielska BWA
28.04.2012 - 10.06.2012


Dzieła na wystawie z kolekcji: Galerii Stereo w Poznaniu, Dolnośląskiej Zachęty Sztuk Pięknych, Galerii Piekary w Poznaniu, Podlaskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, Galerii Appendix2 w Warszawie, Galerii BWA w Warszawie, Art Agenda Nova w Krakowie oraz z kolekcji prywatnych artystów.

ORGANIZATOR: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
WSPÓŁORGANIZATORZY: Muzeum Współczesne Wrocław, Galeria Bielska BWA