"OPERA PAŁACOWA" Łodzi Kaliskiej reżyserii Marka Janiaka

Pałac w Staniszowie, 20 września 2012 r.

Foto: Camilla Lobo, Andrzej Świetlik, Andrzej Wielogórski

ŁÓDŻ KALISKA: OPERA PAŁACOWA

ŁÓDŻ KALISKA: OPERA PAŁACOWA

ŁÓDŻ KALISKA: OPERA PAŁACOWA

ŁÓDŻ KALISKA: OPERA PAŁACOWA

ŁÓDŻ KALISKA: OPERA PAŁACOWA

ŁÓDŻ KALISKA: OPERA PAŁACOWA

ŁÓDŻ KALISKA: OPERA PAŁACOWA

ŁÓDŻ KALISKA: OPERA PAŁACOWA

ŁÓDŻ KALISKA: OPERA PAŁACOWA

ŁÓDŻ KALISKA: OPERA PAŁACOWA

ŁÓDŻ KALISKA: OPERA PAŁACOWA

ŁÓDŻ KALISKA: OPERA PAŁACOWA