Last image

II MANIFEST FUTURYSTYCZNY

Aktualny

My, czterej mężczyźni
z Łodzi Kaliskiej
będąc reprezentantami
gatunku męskiego


Oświadczamy:
          1. Segregacja płci była jest i będzie faktem
          2. Kobiety są inną rasą i mężczyźni są inną rasą
          3. Różnice są ogromne
          4. Nie da się ich zniwelować
                                  nie zauważyć
                                  pominąć

my czterej mężczyźni
reprezentując cały gatunek męski


Manifestujemy:
     Uwielbienie dla kobiet
     dla ich
     matczynej mądrości
     suczej przedsiębiorczości
     naturalnej delikatności
     macicznej desperacji
     waginalnej wrażliwości
     przyzwalającej sile trwania
     Boskości Bycia Kobietą

My (wymienieni wyżej) mężczyźni
Jako reprezentanci gatunku
męskiego dzielnie


Stwierdzamy:
Mężczyźni są gatunkiem gorszym w swej:
słabości fizycznej
pierdołowatości decyzyjnej
bojaźni przed jutrem
małostkowej aneksyjności
egoistycznej społeczności
ksenofobicznej nietolerancji
subiektywnej konsekwencji
ekspansywnej zaborczości
oraz powszechnej brzydocie
mężczyźni to
pomyłka natury i tragedia społeczeństwa

My mężczyźni pozostając niestety
Reprezentacją gatunku męskiego
Jesteśmy wobec zaistniałej sytuacji
Bezradni i bezsilni


Spolegliwie pragnąc wykonywania
czynności z zakresu:

orzeźwienia wilgocią warg
omdlenia w uścisku ud
uwypuklenia pośladków
skłonienia pod ciężarem piersi
wyszczytowania sutek
dościgania wdzięczności szyi
omuskania bioder
ukrycia w cieple waginy


wiemy, że:

Nike z Samotraki
Była
Jest
I będzie


zawsze piękniejsza od jakiegoś
gównianego pędzącego
samochodu wyścigowego z
jego tandetnymi błyszczącymi
rurami wydechowymi
2009
Marek Janiak
Łódź Kaliska
powrót
2nd FUTURIST MANIFESTO

Updated

We, the four men
of Łódź Kaliska
as representatives
of the male species


State the following:
          1. Sex segregation was, is and will continue to be a fact
          2. Women are a different race than men
          3. The differences between the two are huge
          4. They cannot be annulled
                   ignored
                   passed over

We, the four men,
representing the entire
male species

Manifest the following:
Admiration for women
for their motherly wisdom
bitchy resourcefulness
natural delicateness
uterine desperation
vaginal sensitivity
accepting power of survival
the Divinity of Being a Woman

We, the (above-mentioned) four men,
as representatives of the male species,
bravely


State the following:
Men are an inferior species
in their:
     physical weakness
     fatal indecisiveness
     fear of tomorrow
     petty annexiationism
     egoistic sociability
     xenophobic intolerance
     subjective consistency
     expansive possessiveness
     and universal ugliness
     men are
     nature's mistake and a social tragedy

We, the four men,
remaining a representation of the male species
are helpless and powerless
in the face of this situation


meekly desiring to perform
activities such as:

refreshing the lips with moisture
swooning in the embrace of thighs
making the buttocks bulge
bowing under the weight of breasts
climaxing the nipples
catching up with the gracefulness of the neck
stroking the hips
hiding in the warmth of the vagina


we know that:

the Nike of Samothrace
was
is
and will always continue to be

more beautiful than some
shitty rushing
race car with its tacky shining
exhaust pipes

10 October 2006/ 2009
Marek Janiak
Łódź Kaliska          back