Klub £ód¼ Kaliska w Krakowie
ul. Floriańska 15

Projekt: Marek Janiak i Wojciech Saloni-Marczewski
Dokumentacja fotograficzna: Grzegorz Zygier