ŁÓDŹ KALISKA: Współczesne oblicza futuryzmu i surrealizmu w sztuce

Muzeum Śląskie w Katowicach, 9 marca do 29 kwietnia 2012 r.

Kurator: Henryka Olszewska-Jarema

Foto: Andrzej Makary Wielogórski (w większości) i Andrzej Świetlik (jedno). Adam Rzepecki się lenił.

Dziękujemy dyrektorowi Muzeum Sląskiego panu Leszkowi Jodlińskiemu
za okazaną nam śląską gościnność.

Współczesne oblicza futuryzmu i surrealizmu w sztuce

Współczesne oblicza futuryzmu i surrealizmu w sztuce

Współczesne oblicza futuryzmu i surrealizmu w sztuce

Współczesne oblicza futuryzmu i surrealizmu w sztuce

Współczesne oblicza futuryzmu i surrealizmu w sztuce

Współczesne oblicza futuryzmu i surrealizmu w sztuce

Współczesne oblicza futuryzmu i surrealizmu w sztuce

Współczesne oblicza futuryzmu i surrealizmu w sztuce

Współczesne oblicza futuryzmu i surrealizmu w sztuce

Współczesne oblicza futuryzmu i surrealizmu w sztuce

Współczesne oblicza futuryzmu i surrealizmu w sztuce

Współczesne oblicza futuryzmu i surrealizmu w sztuce

Współczesne oblicza futuryzmu i surrealizmu w sztuce

Współczesne oblicza futuryzmu i surrealizmu w sztuce